ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

รูปวงกลมสีชมพูและสีฟ้าล้อมอักษร ขพ. ภายใต้สัญลักษณ์จั่วหลังคา ใต้วงกลมเป็นป้ายริบบิ้นชื่อเต็มโรงเรียนเขาทองพิทยาคม 

ความหมายของ สีชมพู คือ ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อม เป็นสีแห่งความรัก ความเอื้อเฟื้อที่มีให้ต่อบุคคลทั่วไป (เป็นสีแห่งเมตตาธรรม) 

ความหมายของ สีฟ้า คือ ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด (เป็นสีแห่งจักรวาล) 

อักษร ขพ. หมายถึง    อักษรย่อของโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

สัญลักษณ์จั่วหลังคา  หมายถึง ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม และการได้รับการอุปถัมภ์ กำกับดูแล จากชุมชน คือ บ้าน วัด มาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน