ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล้ชิดชูเกียรติ ครูผู้มีผลงานด้านกาจัดการเรีนรการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร
ตำแหน่ง : รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,23:53  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..